A maszturbáció és a Biblia


Na, ez a téma aztán igazán kényes téma, még a mindennapjainkban is, hát akkor a hitéletben még inkább kényes téma. Nemcsak azért, amit takar az a szó, hogy maszturbáció, hanem nagyon is megosztja a hívőket. Amíg a "világ" java része azt állítja, hogy természetes, normális dolog, sőt, hiánya gondot okoz, addig a vallásoknak az álláspontja az, hogy bűnös cselekedet, amit kerülni kell, meg kell bánni, avagy meg kell gyónni. Ezen túl természetesen a vallásokban lévő egyének megosztottak ebben. Engem nem a saját álláspontom vagy más álláspontja érdekel, hanem az, hogy akár természetes akár nem, de vajon a Biblia szerint azaz Isten szerint bűn-e, ha valaki önkielégítést végez?

A Bibliában egyetlen helyen tesz utalás-szerűséget a Biblia a maszturbációról, ez az említett Onán esete. 
A Depositum - azaz egy katolikus magyarázati oldal (http://www.depositum.hu/) - azt állítja, hogy Onán abban vétkezett, hogy elvesztegette a magot.
Nézzük meg a történetet az IMózes 38. fejezetéből: Júdának három fia született. Az elsőszülöttnek Júda szerzett feleséget, viszont az elsőszülött még mielőtt gyermeke született volna, meghalt. Júda azt mondta a másodszülött Onánnak, hogy menjen be, és támasszon gyermeket a meghalt elsőszülött testvérének. Onán bement, tehát közösült a nővel, viszont nem akart utódot támasztani a testvérének, így úgymond, idő előtt kiszállt, és nem az asszonyba tette a magot. Egyetlen szó nincs maszturbálásról. 

Három dolog jöhet számításba, ami nem tetszett Istennek:
1 Nem fogadott szót apjának Onán
2 Elvesztegette a magot, avagy maszturbált
3 Nem akart utódot támasztani az elsőszülött testvérének

Maszturbálás fogalma (forrás: wikipedia): „Az önkielégítés, (idegen szóval maszturbálás, férfiaknál tévesen onanizálásnak is nevezik) a saját nemi szervek kézzel vagy szexuális segédeszközökkel történő ingerlése, melynek során a férfi vagy nő közösülés nélkül jut el az orgazmusig.”

Itt nem az önös örömszerzés volt a cél, hanem az, hogy NE támadjon utód az elsőszülött testvérnek. Onán a másodszülött volt, a meghalt testvér az elsőszülött, minden elsőszülött kiváltságával, örökségével. Ha utódot támaszt, elesik a másodszülött az elsőszülöttől megöröklött kiváltságától, örökségétől.

A Depositum azt állítja, hogy a MTörv (5Mózes) 25,7-10 foglalkozik a testvérnek támasztott gyermek esetével, melyet, ha megtagad nem halálos bűn. Onán esetét és a Mózesi törvényeket évszázadok választják el egymástól. Onán idejébe híre-hamva nem volt a Mózesi törvényeknek, viszont az tény, ha Mózes idejében nem volt halálos bűn az, ha a testvérnek nem támaszt gyermeket, akkor a változatlan Istennek feltételezhető, hogy Onán idejében sem volt halálos bűn. 

Idézet a Depositumból:
„A Szentírásból azonban kiderül, hogy mi van megtiltva: ez pedig a „mag” elvesztegetése. (Ez az egyik alapja a fogamzásgátlás, illetve a homoszexualitás tilalmának is.)”

Ezek után hol is van az, hogy a mag elvesztegetése bűn lenne? Hányszor kell közösülnie sok házaspárnak, hogy szülessen egy gyermek? Hány ondósejt van az ejakulációnál, aminek a 99,99...%-a az enyészeté?

Jak 1,13          „Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.”

Ha a mag elvesztegetése bűn, akkor Isten bűnt követ el, mikor a magok túlnyomó részét elvesztegeti?

Fel szokták ezt az idézetet is hozni:
1Kor 7:8 - 7:98   Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nekik, ha úgy maradhatnak, mint én is.

9   De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.

De ez előtt ezt mondja Pál:
1Kor 7:6  Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint.

Hol van az, hogy aki meg nem  tartóztatja meg magát, kvázi maszturbál, az halálos bűnt, vagy bármiféle bűnt követ is el? Hol van szó itt maszturbálásról? A bűn az, ha bűnös kívánsággal tekintek más asszonyára. Ha nem élek házasságban, és nem tudom megtartóztatni magam ettől, bűnt követek el. De egyetlen helyen sem szerepel a Bibliában, hogy a maszturbálás bűn lenne, vagy bármiféle ítélettel is sújtaná az Úr.

Akkor mi is történt Onán esetében? A katolikus honlap magyarázatát vesszük alapul, akkor azt állítjuk, hogy Onán a szóban forgó eset előtt nem végzett önkielégítést? Illetve nem végzett ő előtte senki sem? Ezt Onán találta volna ki? Én azért ezt nem hinném. Nézzük meg az idézetet:

"Ónán pedig tudja vala, hogy a magzat nem lesz az övé, azért valamikor az ő bátyja feleségéhez bemegy vala, földre vesztegeti vala el a magot, hogy bátyjának magot ne támaszszon."

Teljesen világos, hogy Onán miért cselekedett úgy, ahogy. Benne van a magyarázat. Azért vesztegette a földre a magot, mert a gyermekhez nem lesz köze így. A Biblia azt írja, hogy amit tett, az gonoszság volt Isten szemében. Világos, hogy nem az volt gonosz, hogy elherdálta a magot, amit az emberek javarészt természetes úton másfelől tudatosan szinte mindig megtesznek. Onán gonoszsága az indíttatása volt. Mivel az örökség az elsőszülött, halála esetén utód nélkül a másodszülött fiúra száll, így utód támasztása esetén elesik ettől. Az elsőszülöttség abban az időben bizony komoly dolog volt. Olvassuk csak el Jákob és Ézsau történetét, Jákobnak is fontos volt az elsőszülöttség, hogy Ézsau odaadja neki. Onán önös érdekből, a saját hasznát nézve tette ezt. Ez volt gonoszság tőle.

Az önkielégítéshez térve a maszturbálásnak van egy nagy problematikája a gyakorlatban. Annak egyik célja az egoista örömszerzés lehet. Sok ember van, aki naponta, avagy napjában többször végez önkielégítést. Ezt én mindenképpen külön kezelném azoktól az emberektől, akik már nem tudják megtartóztatni magukat, és idővel, például hetek múltával azért, hogy ne "égjenek", illetve hogy esetleg elkerüljenek egy disznó álommal kísért éjszakai magömlést, önkielégítést végeznek. A két "csoport" célja merőben más. Az, hogy a nőtlenség esetleg "égést" eredményez, erről ír a Biblia, ahogy idéztem is Pál Korintusiakhoz írt levelét is. Vagy olvasni közvetve a teremtés leírásánál is, miszerint nem jó az embernek egyedül. Persze itt szó nincs szexualitásról, vagy nemi vágyról, de általánosan elfogadható, hogy az embernek valóban nem jó egyedül, és ez bizony vonatkozik a nemi vágyra is. Az általam első csoportra visszatérve, kik önmaguk örömszerzése céljából teszik ezt, szintén ír a Biblia. Az egész Krisztusi tanításon végigvonul az, hogy abból az emberi gondolkodásból, abból a sorrendiségből, hogy "én, aztán a másik", a megtéréssel meg kell, hogy forduljon, miszerint "először a másik, aztán én" felfogás. Aki nagy akar lenni, alázza meg magát, és legyen mindenki szolgája. Mert aki nagy ebben a világban, elvette jutalmát. 

A Biblia nem tesz említést önkielégítésről, nem sorolja ezáltal semmilyen bűnök közé sem. Bárki aki teszi, ne terhelje magát bűntudat érzésével. Azért ne, amiért megtette, de azért igen, ha ezzel házastársától vonta meg azt, ami neki járt volna, és nem kizárólag saját magának tartotta azt az élvezetet meg. 
1Kor 7:4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.

Az embernek szükséges, hogy megtartóztassa magát e világi dolgoktól. Ahogy Péter is írja:
1Pét 2:11 Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.
Bár annyit hozzátennék, hogy Péter egy szóval nem említi, hogy itt nemi vágyakról beszélne. Itt a kívánságok szónak másik jelentése a szenvedély. Tehát földi, testi szenvedélyektől tartózkodjunk, mint élvezetek hajszolása, pénz, vagyon, kényelem hajszolása, melynek mindenképpen egyéni, egoista céljai vannak. 

Pál pontosan tudta, hogy az ember nem tartóztathatja meg magát csak úgy egyszerűen:
1Kor 7:5 Ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.

Senkit meg nem ítélhetünk azért, hogy hányszor nyúl magához. Aki megtartóztatja magát, hálát adjon, hogy ereje van ehhez Istentől. Aki nem, az kielégítve nemi vágyait, buzgón vesse bele magát immár Isten dolgaiba úgy, hogy gondolatait nem terelik el nemi gondolatok. De aki teszi, nagyon vésse észbe Krisztus urunk szavait:
Máté 5:28 Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.


1 megjegyzés:

  1. Örülök, hogy rátaláltam erre a posztra. Pont a napokban írtam erről elég hosszan. Bár én egészen más oldalról közelítettem meg

    VálaszTörlés